Brugerinvolvering og forbedrede faciliteter er essentielle i ny udviklingsplan for idrætsanlæg i Himmelev og Trekroner

Foto: Roskilde Kommune.
dato

Udviklingsplanen for et idrætsanlæg i Trekroner og Himmelev tager sigte på at forbedre lokalsamfundets infrastruktur og idrætsfaciliteter, med brugerne som en central aktør i realiseringen af planen.

Udviklingsplanen tjener som en strategisk ramme for skabelsen af et bynært idrætsanlæg. Den har som ambition at forbedre mulighederne for lokalsamfundet i Himmelev og Trekroner gennem forskellige tiltag, herunder opgradering af infrastruktur og parkeringsmuligheder og forbedring af fritids- og idrætsfaciliteter tilgængelige for alle indbyggere.

Brugernes opbakning til planen er stærk og mange har allerede bidraget med forskellige input til realiseringen af den. Selvom planen er på konceptstadiet, er det tydeligt, at dens fremtidige implementering vil blive til i tæt dialog med brugerne. Brugerengagement og medejerskab er nøgleelementer i denne proces.

At gennemføre en så omfattende plan kræver betydelige økonomiske ressourcer. Der er endnu ikke tildelt specifikke midler til udviklingsplanen og dens realisering vil til sidst afhænge af budgetlægningen for de kommende år. Planen er udformet for at være et orienteringspunkt både i forhold til fremtidige anlægsønsker og de dertil hørende økonomiske aspekter.

Det skal bemærkes, at selvom udviklingsplanen omfatter bygningen af nye anlæg, er disse endnu ikke inkorporeret i kommunens budget for 2025. Ikke desto mindre bidrager planen med at give en retningsvisende vision for fremtidens idrætsfaciliteter og fællesskaber i Himmelev og Trekroner.


https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/udviklingsplan-for-himmelev-idraetsanlaeg/
Kilde: Roskilde Kommune