Lån træbåde ved Vikingeskibsmuseet og oplev Nationalpark Skjoldungernes Land

Foto: Roskilde kommune.
dato

Vikingeskibsmuseet tilbyder lån af træbåde, der ligger ved Slusehuset i Nationalpark Skjoldungernes Land. Disse både er bygget af museets egne bådebyggere og befinder sig ved Kattinge Værk, vest for Boserup Skov.

Udvalget af både inkluderer en fiskerbåd, to fladbundede ropramme samt en traditionel jagtpram. Roprammene og jagtprammen kan frit lånes til en rotur, mens fiskerbåden sejles af et laug tilknyttet jollesamlingen.

Bådene lånes efter først-til-mølle-princippet og kan ikke bookes. Det anbefales, at man har erfaring med at ro, inden første tur, da sejlads foregår på eget ansvar.

Bådene er sikret med en kodelås, der kan åbnes via en sms-kode. Yderligere information om sikkerhed og naturbeskyttelse findes ved jollerne, og redningsveste i forskellige størrelser er tilgængelige ved bådebroen. Efter brug skal bådene fortøjes ordentligt, og redningsvestene skal lægges på plads.

For at beskytte fjordens natur skal sejlads udføres skånsomt. Man skal holde afstand til uforstyrrede kyster og områder med fugleliv. Fra nu og frem til den 15. juli gælder der en særlig fredning, hvor man skal holde en minimumsafstand på 50 meter fra øer og holme. Det er ulovligt at sejle tættere end 50 meter på øerne inden denne dato.

Sejlads med roprammene bidrager til at holde en levende kulturarv i live. Traditionen med at bygge, sejle og bruge nordiske, klinkbyggede både er anerkendt af UNESCO som immateriel kulturarv. Slusehuset er underlagt Naturstyrelsen, og projektet er støttet af Villum Fonden.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/lan-en-traditionel-traebad-til-en-sejltur-pa-roskilde-fjord/

Kilde: Roskilde Kommune