Nyt fra Jyllinge i politiets døgnrapport

Profilbillede

Jyllinge er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Stevnsvej, Strøby
Sankt Ols Gade, Roskilde
Fr. Andersensvej, Kalundborg
Nytorv, Kalundborg

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Byagervej, Tune
Stovdyssevej, Gundsømagle, Roskilde
Eksercerpladsen, Ringsted

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Gymnasievej, Køge

 

Tyveri fra køretøjer:

Vesthegnet, Greve
Boserupvej, Roskilde (2 anmeldelser)
Smedevænget, St. Ladager, Lille-Skensved

 

Færdselsuheld / spirituskørsel – Oddenvej, Nykøbing Sj.

Kl. 06.58 fik politiet et alarmopkald fra en mand, der havde fundet en forulykket bil på en mark tæt på krydset Møstvej – Bregnebjergvej i Nykøbing Sj. I bilen befandt sig en mand, og en anden mand var blevet fundet ligget i noget græs et stykke væk fra bilen.
Ambulance- og redningspersonale og politiet kørte til stedet og fik klarlagt, at der var tale om et færdselsuheld, hvor en bil var forulykket og formentlig havde rullet rundt, så en mand var røget ud af bilen.

Ambulancepersonalet fik tilkaldt yderligere assistance samt lægehelikopteren, der landede i området kl. ca. 07.25.
I den forulykkede bil befandt sig en 43-årig mand uden fast bopæl, som sammen med den 42-årige mand fra Nykøbing Sj., som var blevet fundet liggende uden for bilen, begge blev bragt i ambulancer til sygehuset i Holbæk til undersøgelse og fornøden behandling.
Begge mænd skønnedes påvirket af spiritus, så politiet fik udtaget blodprøver af begge for at klarlagt, hvor påvirkede de to mænd måtte være af alkohol.

Lægehelikopteren kom ikke i brug og forlod kort efter området.

De foreløbige undersøgelser på stedet tydede på, at den forulykkede bil var blevet ført ad Oddenvej mod øst, da føreren i en kurve var kørt ud i grøften. Herefter var bilen rullet rundt og havnet på en kornmark, hvorefter bilen var kørt en kort strækning yderligere frem til krydset ved Møstvej – Bregnebjergvej. Ingen øvrige trafikanter var blevet involveret i ulykken.
Begge mænd var kommet lettere til skade som følge af ulykken, hvor politiet nu forsøger at få klarlagt de nærmere omstændigheder, herunder en afklaring af, hvem der som fører af bilen måske kan drages til ansvar for ulykken.

 

Færdselsuheld – Slagelse Landevej, Kalundborg

Kl. 07.13 fik politiet via alarmcentralen underretning om, at en lastbil og en motorcyklist var stødt sammen på Slagelse Landevej ud for en mindre sidevej. Ambulancepersonale og en lægebil var sammen med lægehelikopteren sendt til uheldsstedet.
Her traf politiet en uskadt, 64-årig mandlig lastbilchauffør fra Slagelse samt en kvæstet, 28-årig mand fra Høng, som havde været fører af den implicerede motorcykel.

Motorcyklisten blev i en ambulance bragt til skadestuen i Slagelse til undersøgelse og behandling for mindre alvorlige kvæstelser.
Politiet kunne konstatere, at lastbilen havde mindre skader på sin venstre side, mens motorcyklen havde fået større skader som følge af sammenstødet.
Den 64-årige lastbilchauffør var kørt ad Slagelse Landevej mod syd og havde nedsat hastigheden væsentligt før en svingning til venstre ind ad en mindre sidevej til en privat ejendom.

Lastbilens langsomme kørsel inden det planlagte venstresving havde medført en ophobning af 4-5 andre trafikanter bag lastbilen.
Den 28-årige motorcyklist var også kørt i sydlig retning ad Slagelse Landevej og begyndte overhaling af bilisterne bag lastbilen, da lastbilchaufføren begyndte sit venstresving.
Under lastbilens svingning kunne motorcyklisten ikke undgå at påkøre lastbilens venstre side foran baghjul, så motorcyklen væltede og føreren kom lettere til skade.

Lægehelikopteren kom ikke i brug, og politiet har optaget rapport om uheldet, der bevirkede afspærring af Slagelse Landevej i ca. en time i forbindelse med redningspersonalets og politiets arbejde på stedet.

 

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 10.46 mistede en 42-årig mand fra Køge kontrollen over den ladbil, som han førte ad Køge Bugt Motorvejen i sydlig retning syd for tilkørsel 32 Køge i anden vognbane. Han medbragte en personbil på ladet, da dækket på venstre baghjul eksploderede. Ladbilen væltede om på højre side og kurede ud i nødsporet, hvor den stoppede.
Den 42-årige blev hjulpet ud af førerkabinen af andre bilister, der var standset for at hjælpe. Herefter blev han i en ambulance bragt til kontrol på skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader.
Rednings- og oprydningsarbejdet var afsluttet kl. ca. 11.30, men havde dog i mellemtiden forårsaget en mindre trafikophobning i det sydgående spor inden udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen.

 

Kørsel uden førerret – Københavnsvej, Køge

Kl. 11.20 standsede politiet en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet, da føreren kørte en anelse hurtigere end tilladt ad Københavnsvej.
Føreren oplyste at have glemt sit kørekort under kørslen og gav sine identitetsoplysninger til politiet i forbindelse med en forestående sigtelse for overtrædelse af færdselsloven.
Da politiet kontrollerede mandens identitet nærmere, var der ikke overensstemmelser mellem de oplysninger, som politiet havde, og de oplysninger, som manden havde givet.

Føreren erkendte nu at have misbrugt et familiemedlems oplysninger for at undgå endnu en sigtelse for kørsel uden førerret.
Der var reelt tale om en 33-årig mand fra Køge, hvis førerret var blevet inddraget af politiet på et tidligere tidspunkt. Han fik således en sigtelse både for kørsel uden førerret igen og endvidere en sigtelse for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at udgive sig for en anden, som derved som uskyldig risikerede at blive strafforfulgt.
Den 33-årige blev gjort bekendt med konsekvenserne, såfremt han for tredje gang inden for tre år blev afsløret i at køre i sin bil, som dermed kunne beslaglægges på grund af gentagne overtrædelser af færdselsloven. Han vil i anledning af disse sigtelser høre nærmere fra politiet, og det vil bilejeren også, idet bilejeren skal sigtes for at have overladt føringen af bilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører.

 

Færdselsuheld – Oddenvej, Lumsås, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 12.24 var tre bilister blevet impliceret i et sammenstød på Oddenvej ved Lumsås. Ingen var tilsyneladende kommet til skade ved uheldet.
Det viste sig, at en 67-årig mand fra Roskilde for sent havde opdaget, at de forankørende bilister i det vestgående spor var standset på grund af en venstresvingende bilist. Han påkørte derfor bagenden af en varebil foran, og denne påkørsel af varebilen medførte, at varebilen påkørte en personbil foran som den tredje part i sammenstødet.
Færdselsuheldet medførte trafikophobning i begge retning på rute 21, indtil oprydningsarbejdet var afsluttet kort før kl. 13.30. Politiet registrerede blot omstændighederne og parter i uheldet.

 

Narkokørsel – Hovedgaden, Mørkøv – Holbæk

Kl. 16.05 sigtede politiet en 25-årig mand fra Snertinge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Hovedgaden i Mørkøv. Han blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, som den 25-årige i øvrigt mente, at han ikke var påvirket af. Når analyseerklæringen foreligger, vil han høre nærmere fra politiet.

 

Narkokørsel – Høng Landevej, Løve, Høng – Kalundborg

Kl. 17.27 anholdt og sigtede politiet en 31-årig mand fra Vejle for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil ad Høng Landevej i sydlig retning. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

 

Narkokørsel uden førerret – Lundevej, Kalundborg

Kl. 20.20 kontrollerede politiet en personbil, som tilhørte en kvindelig ejer, men som blev ført af en yngre mand medbringende en passager.
Føreren var en 20-årig mand fra Kalundborg, som ikke havde nogen førerret, idet han ikke havde erhvervet sig et kørekort. Derudover skønnede politiet ham påvirket af narkotika under kørslen, så han blev sigtet for de to overtrædelse af færdselsloven.

Den 20-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.
Den kvindelige bilejer kan også forvente at høre nærmere fra politiet, når hun skal sigtes for at have overladt føringen af personbilen til en person, som ikke lovligt kunne være fører.

 

Spirituskørsel – Bragesvej / Haslevvej, Ringsted

Kl. 20.42 fik politiet standset en personbil, som var blevet ført ad Bragesvej mod øst og videre ad Haslevvej. Bag rattet sad en 47-årig mand fra Greve, som efter en alkometertest blev sigtet for spirituskørsel, da alkometeret gav udslag over det tilladte.
Den 47-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han nu kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

 

Larmende unge – Jyllingecentret, Jyllinge – Roskilde

Kl. 00.11 fik politiet flere henvendelse om unge, der var forsamlet på parkeringspladsen ved Jyllingecentret.
Ved politiets ankomst til stedet var der på stedet tre biler, hvor flere unge var forsamlet ved. Med baggrund i de modtagne anmeldelser bad politiet de 10-15 unge om at finde et andet sted at hygge sig, så de ikke var til ulempe for naboerne i området. Ingen blev sigtet for noget.

 

Kørsel i frakendelsestiden – Karlstrup Strandvej, Solrød Strand

Kl. 01.25 standsede politiet en personbil, som var ejet af en kvinde, men som en mand var fører af. Føreren erkendte straks, at han i forvejen var frakendt kørekortet, men ønskede i øvrigt ikke at fortælle politiet noget om sin identitet.
Politiet sigtede føreren for overtrædelse af færdselsloven og gjorde ham efterfølgende bekendt med, at han ville blive anholdt med henblik på fastlæggelse af hans identitet, såfremt han ifølge retsplejeloven ikke oplyste sin identitet.

Føreren fastholdt sin beslutning og blev anholdt i kun nogle få minutter, da han erfarede, at han ville blive bragt til en politistation for at få fastlagt identiteten. Der var tale om en 49-årig mand fra Brønshøj, som herefter blev løsladt.
Bilen var ejet af et nærtstående familiemedlem, og politiet beholdt bilnøglen for at undgå, at den 49-årige fortsatte sin kørsel. Bilejeren kan nu afhente bilnøglen på en politistation og risikerer en sigtelse for at have lånt bilen ud til en person, som ikke lovligt kunne være fører af køretøjet.

 

Færdselsuheld / spirituskørsel – Nykøbingvej, Grevinge – Odsherred

Kl. 02.09 rykkede både ambulancepersonale og brandvæsnet ud til et færdselsuheld, idet den forulykkede bil var brudt i brand.
Brandvæsnet iværksatte straks slukning af den brændende bil, som dog udbrændte. Ambulancepersonalet tog sig af en 20-årig kvinde fra Nørre-Asmindrup, der blev tilset for eventuelle brandskader som følge af branden i den bil, som hun havde ført.

Politiet fik klarlagt, at den 20-årige kvinde havde ført bilen ad Nykøbingvej mod nordvest, da hun af ukendte årsager var kørt i et autoværn. Bilens airbags var herved blevet udløst, og kort efter bilen brudt i brand. Vejen blev spærret i begge retninger i forbindelse med rednings- og brandslukningsindsatsen på uheldsstedet.

Den 20-årige slap dog ikke for en tur på sygehuset, idet politiet skønnede hende påvirket af alkohol under kørslen i bilen. Efter en sigtelse for spirituskørsel blev hun anholdt og transporteret til et sygehus, hvor hun fik udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for alkohol.
Ingen øvrige trafikanter var involveret i ulykken, og myndighedernes indsats på uheldsstedet var overstået kl. ca. 03.45. Den sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra den udtagne blodprøve foreligger.

 

Mistænkelige mænd forsøgte måske indbrud – Stovdyssevej, Gundsømagle, Roskilde

Kl. 02.20 fik politiet en anmeldelse direkte fra en beboer på Stovdyssevej om, at en alarm ved privatboligen var gået i gang, mens beboeren opholdt sig andetsteds. Beboeren kunne via den private videoovervågning se, at to maskerede mænd befandt sig i haven, hvor de kiggede ind ad vinduerne.

En hundepatrulje blev straks sendt til området og skulle ifølge en ny anmeldelse fra en opmærksom nabo lede efter formentlig tre mistænkelige mænd. Naboen var nemlig vågnet på grund af støjen fra mændene i naboens have og havde slået alarm via 112.
Mændene var ifølge hætteklædte, men de flygtede straks ad Stovdyssevej i sydlig retning, da naboen råbte dem an.

På grund af mørket kunne de tre mænd ikke beskrives nærmere, og det lykkedes desværre ikke politiet at få kontakt til dem, så deres gøremål på stedet kunne blive afklaret. Tilsyneladende var det ikke lykkedes for dem at bryde ind på stedet, men politiet behandler sagen som et forsøg på indbrud.

Politiet vil derfor gerne i kontakt med personer, der måtte have set to-tre mænd flygte ad Stovdyssevej i sydlig retning i nat. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

OPFØLGNING

 

Lov om euforiserende stoffer / våbenlovgivningen – Roskilde

Mandag eftermiddag kl. 14.55 anholdt Midt- og Vestsjællands Politi en 25-årig mand fra Roskilde på grund af en mistanke om at have bestilt en postpakke indeholdende 870 gram skunk fra udlandet.
Postpakken med dens ulovlige indhold var allerede fredag blevet afsløret under forsendelsen til den 25-åriges adresse. Efter fredagens anmeldelse opsøgte politiet den 25-årige på bopælen, men han var ikke hjemme.

Ved en øjeblikkelig ransagning af hans bopæl fandt politiet ud over knap tre gram hash også en vægt og adskillige pølsemandsposer, hvoraf nogle få indeholdt rester af kokain. Disse effekter blev sammen med en peberspray og en totenschlæger beslaglagt som beviser i sager om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og våbenlovgivningen.
Den 25-årige blev først anholdt mandag, da politiet havde fundet frem til ham. Han blev sigtet for at have bestilt postpakken med skunken med henblik på videreoverdragelse til andre, men blev dog løsladt efter afhøring til sagen.

Politiet har også beslaglagt postpakken med skunk som bevis i sagen, hvor den 25-årige senere vil skulle stå strafferetligt til regnskab.
Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Flere artikler