Roskilde forbedrer byens trafik: Nye ruter og cykelstier indvies

Foto: Roskilde Kommune.
dato

Omlægning og genåbning af veje i Roskilde Kommune: Nye trafikforandringer træder i kraft

Betydelige ændringer i trafikforholdene træder i kraft i Roskilde, hvor veje bliver omlagt og genåbnet, til stor gavn for både beboere og trafikanter. Tidligere har det været muligt at køre fra Sankt Peders Stræde til Frederiksborgvej, men denne rute er nu ændret. Trafikanter kan ikke længere benytte Dronning Margrethes Vej via Sankt Peders Stræde til Stændertorvet og skal i stedet køre op ad Frederiksborgvej mod bymidten. Der åbnes op for genkørsel i den vestlige del fra Dr. Margrethes Vej 1-7 til rundkørslen ved Sankt Ols Gade/Frederiksborgvej, hvilket glædeligt giver beboere adgang til Dr. Margrethes Vej via den oprindelige indkørsel.

For offentlig transport og cyklister bærer omlægningerne også gode nyheder. Busser vil fortsætte med at følge en omlagt rute frem til midt i juli, hvorefter der vil være etableret cykelstier på begge sider af Dronning Margrethes Vej fra Frederiksborgvej til Klosterengen. Dette tiltag bidrager positivt til sikkerheden og fremkommeligheden for de over 600 cyklister, der dagligt benytter vejen.

Fodgængere vil også opleve forandringer, idet fortovet mod nord på Dronning Margrethes Vej fjernes og erstattes med hævede flader for at fremme sikker vejovergang, mens Folkeparken langs vejen bliver gjort tilgængelig. Parkeringsmuligheder langs vejen ophører; dog viser en analyse, at der er tilstrækkelige parkeringspladser i p-huset på Sortebrødre Plads.

Dronning Margrethes Vej, som er en primær rute for både cyklister og bilister, samt en vigtig skolevej, bliver dermed mere sikker og langt mere tilgængelig for alle trafikanter. Den hovedsageligt benyttede vej af cyklister i Roskilde, som dagligt ser over 6.400 biler, gennemgår således en betydelig forbedring i infrastrukturen. Med disse trafikomlægninger tilstræber Roskilde Kommune at skabe et mere sikkert og mere effektivt trafiksystem for byens borgere.

Med den fortsatte indsats for at forbedre trafikforholdene, bliver Roskilde Kommune et endnu mere attraktivt sted at bo og færdes i. Disse ændringer, som nu træder i kraft, markerer et vigtigt skridt i retning mod en mere tilgængelig og sikker infrastruktur i kommunen.

https://www.roskilde.dk/da-dk/nyheder/vejarbejdet-pa-dronning-margrethes-vej-rykker-et-stykke/

Kilde: Roskilde Kommune